پروژه متلب جریان سیال در یک محفظه بسته درپوش دار متحرک(Lid driven cavity)

300,000 تومان

توضیحات

پروژه متلب جریان سیال در یک محفظه بسته درپوش دار متحرک(Lid driven cavity)

 

شرح پروژه:

در این پروژه جریان سیال در یک محفظه بسته درپوش دار متحرک(Lid driven cavity) در نرم افزار متلب MATLAB انجام شده است.

هندسه مسئله:

 

 

نمونه نتایج: