آموزش ویدیویی شبیه سازی رفتار تیر ساده تحت بار گسترده یکنواخت و نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL+فایل های پروژه

350,000 تومان

توضیحات

آموزش ویدیویی شبیه سازی رفتار تیر ساده تحت بار گسترده یکنواخت و نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL+فایل های پروژه

شرح پروژه:

در این محصول آموزشی علاوه بر آموزش ویدیویی شبیه سازی رفتار تیر ساده تحت بار گسترده یکنواخت و نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL فایل های کامل پروژه(فایل های انسیس APDL) را نیز دریافت خواهید کرد. این محصول آموزشی در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL ورژن2022R1 انجام شده است.

مدت فیلم آموزشی 23 دقیقه

دموی فیلم آموزشی

 

 

نمونه نتایج شبیه سازی: