پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته و لوله در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

1,500,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته و لوله در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته و لوله در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent) انجام شده است.

 

نمونه نتایج شبیه سازی: