پروژه شبیه سازی تحلیل استاتیکی و خستگی تیر I شکل در نرم افزار انسیس

490,000 تومان

با خرید این محصول، تمامی فایل های شبیه سازی پروژه به همراه گزارش کامل پروژه(pdf+word)  را دریافت خواهید کرد.

توضیحات

 

پروژه شبیه سازی تحلیل استاتیکی و خستگی تیر I شکل در نرم افزار انسیس

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تحلیل استاتیکی و خستگی تیر I شکل در نرم افزار انسیس انجام شده است.

هندسه مسئله:

هندسه تیر در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.

 

 

 

شبکه بندی:

شبکه و مش در نرم افزار ANSYS Meshing تولید شده است.

 

 

نمونه نتایج: