پروژه شبیه سازی جریان ناپایا و آشفته هوا حول مربع در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

1,100,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان ناپایا و آشفته هوا حول مربع در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

 

دانلود مقاله مرجع

 

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان مغشوش هوا حول مربع در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent) انجام شده است.

 

نمونه نتایج شبیه سازی: