پروژه شبیه سازی سه بعدی جریان مغشوش ناپایا حول استوانه در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

1,100,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی سه بعدی جریان مغشوش ناپایا حول استوانه در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

Simulation of Air Flow around Cylinder in ANSYS Fluent Software

 

 

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی سه بعدی جریان مغشوش ناپایا حول استوانه در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: