پروژه شبیه سازی فرآیند اختلاط همراه با واکنش شیمیایی محلول های اسید سولفوریک و باز سدیم هیدروکسید رقیق در راکتور و لوله اختلاط در نرم افزار انسیس سی اف ایکس(ANSYS CFX)

1,100,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی فرآیند اختلاط همراه با واکنش شیمیایی(reacting mixture) محلول های اسید سولفوریک و باز سدیم هیدروکسید رقیق در راکتور و لوله اختلاط  در نرم افزار انسیس سی اف ایکس(ANSYS CFX)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی فرآیند اختلاط همراه با واکنش شیمیایی(reacting mixture) محلول های اسید سولفوریک و باز سدیم هیدروکسید رقیق در راکتور و لوله اختلاط(mixing tube) در نرم افزار انسیس سی اف ایکس(ANSYS CFX) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: